:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::

Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ป้อนข้อความ :


แผนผังหน่วยงาน
เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
Click เพื่อดูประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
นางศุภลักษณ์ ชูเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click เพื่อดูประวัติ
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุภาพันธ์ ชัยประภา
ครู คศ.2
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
Click เพื่อดูประวัติ
นางธัญญา จารุศักดาเดช
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click เพื่อดูประวัติ
นางฉวีวรรณ แก้วสวี
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิริลักษณ์ เสถียรพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
Click เพื่อดูประวัติ
นายรัชเวศ น้อยทรง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
สงวนลิขสิทธิ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ออกแบบและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
Suratthani College of Agriculture and Technology Amphophnom SuratThani 84250 | Tel : 077-399079 Fax : 077-399264
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::