รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเลี้ยงปลาสลิดด้วยระบบGAP

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ปี2561โครงการเลี้ยงปลาสลิดด้วยระบบGAPได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2