รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop ได้ 100%

อาจารย์ทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร ทำหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net ได้ 100% ประจำปีการศึกษา 2558 และได้ 2 ปีติดต่อกันจาก ท่านวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)