ถ้ำเสือเกษตรแฟร์ 41


นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสมาชิก อกท. จากทั่วประเทศ และจากต่างประเทศที่มาร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่จัดการประกวดและสถานที่จัดการแสดง และมีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ วิทยาลัยฯ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสอศ.พร้อมด้วยองค์กรทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความสามารถที่จะถวายการต้อนรับ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์ ขององค์การฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติครั้งที่ 41 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของสมาชิก อกท. และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด