ชื่อ - นามสกุล :
นางบุญจริยพร แสงเดช
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่ :
หัวหน้าการเงิน
ที่อยู่ :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Telephone :
0878955333
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร