ชื่อ - นามสกุล :
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
ตำแหน่ง :
ครู คศ.3
หน้าที่ :
หัวหน้างานบุคลากร/ทะเบียน
ที่อยู่ :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Telephone :
0889519294
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร