ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภาพันธ์ ชัยประภา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
หน้าที่ :
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ที่อยู่ :
ฝ่ายวิชาการ
Telephone :
0869471817
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายวิชาการ