ชื่อ - นามสกุล :
นางธัญญา จารุศักดาเดช
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
หน้าที่ :
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่อยู่ :
Telephone :
0819563780
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายวิชาการ