ชื่อ - นามสกุล :
นายจรัญ การกรณ์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
หน้าที่ :
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ที่อยู่ :
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Telephone :
0819688036
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ