ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญธรรม ลั่นซ้าย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
หน้าที่ :
เจ้าหน้าที่งานฟาร์มและโรงงาน
ที่อยู่ :
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Telephone :
0819680370
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ