ชื่อ - นามสกุล :
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
หน้าที่ :
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ที่อยู่ :
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Telephone :
0889519294
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา