ชื่อ - นามสกุล :
นายเอกชัย แสงมณี
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Telephone :
0819561846
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร