ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนภัทร ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ :
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร