ชื่อ - นามสกุล :
นายเอกชัย แสงมณ๊
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
0819561846
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา