ชื่อ - นามสกุล :
นายเอกชัย แสงมณี .
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหาร