ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ครูพร้อม.com

กระทรวงศึกษาจึงได้จัดทำให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ “ครูพร้อม” www.ครูพร้อม.com

Read more

ยินดีต้อนรับ คุณครูผู้ช่วย

ผอ.จารุวรรณ แดงมา กล่าวต้อนรับ และประดับอินธนู ให้คุณครูบรรจุใหม่ทั้ง 4 ท่านเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย

Read more

ยินต้อนรับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

นางสาวจารุวรรณ แดงมา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

Read more

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(local quarantine)

นายยุทธนา นิลกิจ รักษาราชการแทนนายอำเภอพนม พร้อมด้วยนางยุพิน ยี่สุ่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more