ยินต้อนรับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

นางสาวจารุวรรณ แดงมา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(local quarantine)

นายยุทธนา นิลกิจ รักษาราชการแทนนายอำเภอพนม พร้อมด้วยนางยุพิน ยี่สุ่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสวนพฤกษศาสตร์

คณะครู นักเรียน โรงเ

อ่านเพิ่มเติม