เรียนออนไลน์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ออนไลน์ วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึง 25 มิ.ย. 2564

Read more

ปรุงอาหารสำเร็จ อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์

ร่วมปรุงอาหารมอบอาหารปรุงสำเร็จให้บุคลากรทางการแพทย์ “อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์”

Read more