ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (โควตาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

ปรุงอาหารสำเร็จ อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์

ร่วมปรุงอาหารมอบอาหารปรุงสำเร็จให้บุคลากรทางการแพทย์ “อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์”

อ่านเพิ่มเติม