เรียนออนไลน์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ออนไลน์ วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึง 25 มิ.ย. 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ครูพร้อม.com

กระทรวงศึกษาจึงได้จัดทำให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ “ครูพร้อม” www.ครูพร้อม.com

Read more

ยินดีต้อนรับ คุณครูผู้ช่วย

ผอ.จารุวรรณ แดงมา กล่าวต้อนรับ และประดับอินธนู ให้คุณครูบรรจุใหม่ทั้ง 4 ท่านเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย

Read more

ปรุงอาหารสำเร็จ อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์

ร่วมปรุงอาหารมอบอาหารปรุงสำเร็จให้บุคลากรทางการแพทย์ “อาชีวะเกษตรส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์”

Read more

ยินต้อนรับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

นางสาวจารุวรรณ แดงมา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

Read more

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(local quarantine)

นายยุทธนา นิลกิจ รักษาราชการแทนนายอำเภอพนม พร้อมด้วยนางยุพิน ยี่สุ่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more