รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเลี้ยงปลาสลิดด้วยระบบGAP

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต

อ่านเพิ่มเติม