การพัฒนาสมรรถนะครู

วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยฯจัดโครงการฝึกอบรม การพัมนาสมรรถนะครู ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติ(Active Learning) สถานที่จัดโครงการ ณ อาคารสัมนาวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานเปิดอบรมนางยุพิน ยี่สุ่น รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการอบรมผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจุดประสงค์ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมดังนี้กิจกรรมที่1 พัฒนาศักยภาพครู เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA(PA: Performance Agreement )กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออบแบบหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฎิบัติ (Ative Learning)

วิทยากรฝึกอบรม ดร. สมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ดร. เปรมฤดี ดำยศ ครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *