โครงการเกษตรปราณีตทฤษฎีใหม่

สืบเนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 รวมถึงผู้ถูกเลิกจ้างงานและกลับถิ่นฐาน เป็นผู้ว่างงานและมีรายได้น้อย ตลอดจนผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระ และต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเกษตรปราณีตทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด”เกษตรบนเนื้อที่๑ไร่ มีรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวตัวชี้วัดที่สำคัญ คือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีรายได้ที่สูงขึ้น มีทักษะด้านเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง รวมทั้งทักษะด้านการตลาด บัญชี ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประกอบด้วย ๕ ฐาน คือฐานเกษตรปลอดภัย ฐานเกษตรพอเพียง ฐานเกษตรแปรรูป ฐานเกษตรเทคโนโลยี ฐานเกษตรนวัตกรรม โครงการดังกล่าว นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอ อำเภอพนม ประธานเปิดโครงการ นางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการดังกล่าว นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอ อำเภอพนม ประธานเปิดโครงการ นางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวันที่หนึ่งของอบรมมีกิจกรรมดังนี้
บรรยายพิเศษ โดย นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม
IPM การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยนายรัฐกรณ์ ธรรมปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้สู่อนาคต โดยนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม
ฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรพอเพียง
ฐานแปรรูป(ผลิตภัณฑ์ประมง)
ฐานเกษตรแปรรูป(เครื่องดื่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *